Pomoč

Prijava v ogled na daljavo

Uporabniško ime
Geslo

Dostopate do občutljivih poslovnih in osebnih podatkov.

Ne glede na obseg vaših dostopnih pravic, vam je dostop dopusten le iz poslovnih razlogov. Z vstopom ste postali odgovorni za varstvo podatkov, skladno z internimi dokumenti in akti družbe, kot tudi zakoni in pozakonskimi predpisi. Odgovorni ste tudi za preprečitev dostopa ali razkritja podatkov nepooblaščenim osebam ali dostopa brez poslovnega namena.

Od tega koraka dalje se vaši vpogledi in druge obdelave podatkov beležijo.